RD ELTEKNIK

Elbilsladdning

Elbilsladdning

 

Elbilsladdning

I takt med att elbilar blir ett allt vanligare inslag i vardagen ställs ökade krav på tillgänglighet till laddstolpar. Vi på RD Elteknik installerar och projekterar säkra och smarta lösningar för laddboxar till elbilar i hela Stockholm med omnejd och hjälper till hela vägen från konsultation till komplett installation.

Vi hjälper dig att hitta rätt i djungeln så att du köper rätt laddbox. Priset för installationen varierar beroende på hur förutsättningarna för strömtillförsel ser ut. RD Elteknik lämnar en tydlig offert där du ser allt som ingår i installationen.

Hur går en laddboxinstallation till? Varför är det bra att installera laddboxar? Här nedan ger vi några svar för dig som är privatperson, fastighetsförvaltare, engagerad i en bostadsrättsförening eller arbetar med offentliga fastigheter och miljöer.

 
 
IMG_2232.jpg

Privatpersoner

Om du vill sätta upp en laddbox hemma finns sedan 1 januari 2018 ett bidrag som täcker hälften av kostnaderna för materialet och hälften av kostnaden för installation. Du som söker behöver äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddstolpen ska installeras. Som mest kan du få 10 000 kronor i bidrag per fastighet. Det vill säga, äger du flera fastigheter, som fritidshus till exempel, kan du få bidrag för installation även där.

Bidraget kallas Ladda-hemma-stöd och administreras av Naturvårdsverket.

Observera att du inte behöver äga en elbil för att få del av stödet. Att investera i en laddstation till villan ökar attraktionsvärdet vid en framtida försäljning, på samma sätt som vid till exempel fiberanslutning.

Du kan även utnyttja Ladda-hemma-stödet för att sätta upp en laddbox vid en parkeringsplats som exempelvis tillhör din bostadsrättsförening. Då krävs att du har nyttjanderätt till parkerings- eller garageplatsen samt att du får tillåtelse från markägaren att sätta upp stolpen.

Vi bedömer också om din elanläggning har tillräcklig kapacitet för att laddningen av elbilen ska bli så effektiv som möjligt och ger förslag på eventuella förbättringar som behöver göras.

 

Fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar

Ett relativt enkelt sätt för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att skapa mer hållbarhet i verksamheten är att installera laddstationer vid parkeringar och i garagelängor.

Vi går igenom de tekniska förutsättningarna för investeringen i samråd med kunden för att se till att strömtillförseln är tillräcklig och kan vid behov ta fram lösningar med lastbalansering.

Fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar kan söka ett investeringsstöd hos Naturvårdsverket som är en del av Klimatklivet. Att skapa en laddinfrastruktur för elfordon är en konkret satsning som minskar utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser.

Vi hjälper er ta reda på vilka produkter som passar bäst för just era behov, och sköter sedan även installationen av dessa.

 

Offentliga miljöer

Förvaltar du eller äger en publik fastighet som är tillgänglig för allmänheten finns det stora värden i att göra laddning av elbilar tillgänglig för besökarna. Vare sig det är vägcaféer och restauranger, hotell- och konferensanläggningar eller stormarknader och andra offentliga parkeringsplatser, visar investeringen i laddstolpar att organisationen vill bidra till ökad hållbarhet samt minska sin klimatpåverkan.